Rivning

Rivning

Vi utför stora som små rivningsarbeten åt företag, kommuner och privatpersoner. Vid en rivning tar vi hand om restprodukterna. Vi ser till att det sorteras och transporteras bort på ett effektivt och miljövänligt sätt.

Miljöaspekten har en central roll i allt rivningsarbete vi utför. Ofta handlar det inte bara om att kunna återvinna rivningsmaterial, utan det gäller även att kunna hantera miljöfarligt avfall. Vi använder den mest lämpade metoden för att återanvända material och minimera deponi.