Miljö och Ledningsrensning

Akut avloppsproblem? Vi har jour dygnet runt, året runt!

Ring oss på 070-340 59 95.

Det går även bra att nå oss på Klensmedens tidigare nummer
0642-10 200.

Ledningslokalisering / Kamerainspektion / Filmning

Har du problem med att lokalisera vart rören tar vägen? Vart i rören som det läcker? Eller vart det blivit stopp? Då är ledningssökning rätt åtgärd. Efter avslutad inspektion så får du sedan ett USB-minne med filminspektionen på.

Stamspolning

Men hjälp av ett högt vattentryck och hett vatten rengörs avloppssystemet i en fastighet. Stamspolning är den enklaste och effektivaste typen av avloppsrengöring genom att den kommer åt och åtgärdar alla avloppsrör. Regelbunden stamspolning är något som rekommenderas för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar för att undvika slamstopp, översvämningar och fuktskador.

Hetvattenspolning / ångning

Denna metod spolar mycket effektivt bort beläggningar som till exempel fett. Hetvattnet i kombination med det höga trycket gör att fettbeläggningen i rören smälter och spolas bort. En vanlig metod för kök.

Vi tinar även vattenledningar och avlopp om dessa har frusit eller det har bildats isproppar.

Högtrycksspolning

Högtrycksspolning är den mest effektiva, skonsamma och miljövänliga metoden för avloppsrensning och stopp i avlopp. Det sker med ett högt vattentryck. Det stora vattenflödet tar bort avlagringar och smuts för att återställa flödet.

Slamsugning

Är ett effektivt sätt att tömma och rengöra tankar och brunnar. Vi utför slamsugning av bland annat fettavskiljare, oljeavskiljare, tvätt rännor, brunnar, pumpstationer, avloppstankar samt slamavskiljare. Dessa tjänster utförs både med fasta intervaller eller efter avrop.

Maskinrensning / Fräsning

Om det visar sig att det är rötter, grov rostbeläggning, betongrester eller liknande som täpper till dina avloppsrör så åtgärdar vi det genom rotskärning och fräsning.

Med en kombination av högtrycksspolning, kätting/vajer och ett roterande munstycke fräser vi bort det som täpper igen rören.

ADR-Transporter

Transporter av farligt gods har specifika regler och kräver kunskap. Vi har godkända fordon och utbildad personal för transport av farligt avfall, ADR. Vi utför tömningar på bland annat oljeavskiljare, spillolja, emulsioner, glykol, kylvatten och sluge.

Fettavskiljare

All verksamhet som bedriver någon form av livsmedelshantering så som skolor och restauranger ska ha en fettavskiljare installerad. Vi hjälper er med tömning av fettavskiljaren. Kontakta oss för en offert på ett serviceavtal.