Anlägg

Anlägg

Våra tipp och lastväxlarbilar transporterar vi allt ifrån asfalt, snö, grus, sten, berg och schaktmassor. Vi utför även transporter av diverse maskiner eller annat efter dina önskemål.

Ett vanligt uppdrag för våra lastväxlarbilar är att ställa ut, tömma och hämta flak med jord, grus eller schaktmassor.