Miljöpolicy

Vision:

Miljöhänsyn ska genomsyra vår verksamhet. Vår ledstjärna ska vara att bedriva ett miljöarbete så att våra tjänster och produkter ses som ett miljöanpassat alternativ.

Policy:

Vi ska begränsa miljöpåverkan av vår verksamhet så långt det är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

  • Vi ska inrikta miljöarbetet på ständiga miljöförbättringar, minimering av materiell förbrukning och förebyggande av föroreningar.
  • Vi ska prioritera leverantörer och samarbetspartners som har en sund och miljömedveten verksamhet.
  • Vi ska tillhandahålla personal med rätt kompetens och kvalifikationer och all personal ska visa ett personligt ansvar för kvalitén och miljön i det dagliga arbetet samt vara involverad i förbättringsarbetet. Vidare ska informationen rörande vårt miljöarbete vara öppen och tillgänglig.
  • Vi ska följa gällande miljölagstiftning och driva verksamheten inom ramen för uppställda miljökrav från kunder.